ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/1996, ΕΣΟ: 47776, Fide: 25862774

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1620 5
2020A 1640 3
2019B 1614 17
2019A 1603 15
2018B 1578 9
2018A 1506 21
2017B 1505 17
2017A 1426 17
2016B 1200 18
2016A 1125 4
2015B - 0
Παλαιότερα -