ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 48247 | Fide: 25851853 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1257 21
2023Α 1168 14
2022B 1104 22
2022A 1143 1
2021B 1105 15
2021A 1190 0
2020B 1190 13
2020A 1178 12
2019B 1075 14
2019A 1099 21
2018B 1007 13
2018A 1062 9
2017B - 1
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι