ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 48786 | Fide: 25885898 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1048 0
2023B 1048 0
2023Α 1048 0
2022B 1048 2
2022A 1012 0
2021B 1012 4
2021A 1019 0
2020B 1019 6
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι