ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 48786, Fide: 25885898

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1019 0
2020B 1019 6
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι