ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 01/2006, ΕΣΟ: 49831 | Fide: 25888820 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1032 0
2023B 1032 0
2023Α 1032 0
2022B 1032 0
2022A 1032 0
2021B 1032 0
2021A 1032 0
2020B 1032 0
2020A 1032 0
2019B 1032 6
2019A 1068 6
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι