ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 49837 | Fide: 25891464 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1075 0
2023Α 1075 0
2022B 1075 0
2022A 1075 0
2021B 1075 8
2021A 1019 0
2020B 1019 0
2020A 1019 12
2019B 850 2
2019A 844 10
2018B 830 5
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -