ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 49837, Fide: 25891464

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1019 0
2020A 1019 12
2019B 850 2
2019A 844 10
2018B 830 5
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -