ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 50286, Fide: 25894730

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 827 1
2020A 830 5
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -