ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 50286 | Fide: 25894730 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 907 1
2023Α 884 1
2022B 887 2
2022A 866 1
2021B 869 3
2021A 827 0
2020B 827 1
2020A 830 5
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -