ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 12/2010, ΕΣΟ: 54058 | Fide: 42129320 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1346 15
2023B 1399 20
2023Α 1095 6
2022B 1058 10
2022A 857 5
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι