ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 56671 | Fide: 42156114

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
Παλαιότερα -