ΑΤ. ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -8

Ελβετικό 9 γύρων, ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδικός: 110/269

Ημ/νίες: 09/09/2008 - 13/09/2008

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 13 1 12 1 2 1 8 1 3 1 11 1 4 1 6 1 7
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 19 1 5 0 1 1 12 1 6 1 3 1 7 1 4 1 11
3 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 15 1 18 1 11 1 6 0 1 0 2 1 5 1 9 ½ 8
4 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 7 1 12 ½ 5 1 14 1 18 0 1 0 2 1 6
5 ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1 20 0 2 1 10 ½ 4 0 18 1 16 0 3 1 14 1 13
6 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1 8 1 13 1 7 0 3 0 2 1 9 1 11 0 1 0 4
7 ΜΠΡΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 9 1 4 0 6 1 18 0 11 1 8 0 2 1 12 0 1
8 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 6 1 9 1 14 0 1 1 10 0 7 1 13 ½ 11 ½ 3
9 ΞΙΜΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 7 0 8 1 15 + 19 0 6 + 18 0 3 1 12
10 ΔΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 16 0 11 0 5 1 13 0 8 1 20 0 12 1 15
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 14 1 10 0 3 1 19 1 7 0 1 0 6 ½ 8 0 2
12 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 21 0 1 0 4 0 2 1 15 1 17 1 10 0 7 0 9
13 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 1 0 6 1 20 0 10 1 21 1 14 0 8 1 16 0 5
14 ΜΠΑΡΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 11 1 16 0 8 1 21 0 4 0 13 1 17 0 5
15 ΤΖΕΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 0 3 ½ 17 ½ 16 0 9 0 12 1 21 1 20 0 10
16 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 0 10 0 14 ½ 15 ½ 17 1 20 0 5 + 19 0 13 1 21
17 ΚΟΣΣΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 0 18 ½ 15 0 19 ½ 16 0 12 0 14 1 21 1 20
18 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 17 0 3 1 21 0 7 1 5 0 4 - 9
19 ΜΑΥΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 0 2 1 20 1 17 0 11 - 9 - 16
20 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 5 0 19 0 13 0 16 0 10 1 21 0 15 0 17
21 ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 12 0 18 0 14 0 13 0 15 0 20 0 17 0 16