1ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ελβετικό 7 γύρων, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κωδικός: 115/229

Ημ/νίες: 19/03/2011 - 14/05/2011

  1 2 3 4 5 6 7
1 ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 16 1 6 ½ 2 1 4 1 8 1 7 ½ 5
2 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 11 1 9 ½ 1 1 5 1 3 0 4 1 10
3 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 6 1 16 1 11 1 7 0 2 + 8 1 4
4 ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΑΛΚΗΣ 1 12 1 15 1 5 0 1 1 9 1 2 0 3
5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 14 1 7 0 4 0 2 1 11 1 6 ½ 1
6 ΜΠΛΕΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1 3 0 1 + 16 - 8 1 13 0 5 1 12
7 ΖΙΟΒΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 8 0 5 1 9 0 3 1 14 0 1 1 11
8 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 0 7 1 14 1 13 + 6 0 1 - 3 1 9
9 ΜΠΕΝΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 10 0 2 0 7 1 12 0 4 1 14 0 8
10 ΝΤΑΜΠΟΣ - ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 9 0 11 0 14 1 16 1 15 1 13 0 2
11 ΝΤΟΝΤΗΣ ΖΗΣΗΣ 0 2 1 10 0 3 1 15 0 5 ½ 12 0 7
12 ΜΠΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 4 0 13 1 15 0 9 1 16 ½ 11 0 6
13 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 15 1 12 0 8 1 14 0 6 0 10 ½ 16
14 ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 5 0 8 1 10 0 13 0 7 0 9 1 15
15 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 13 0 4 0 12 0 11 0 10 ½ 16 0 14
16 ΤΖΙΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 1 0 3 - 6 0 10 0 12 ½ 15 ½ 13