ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ U 11

Ελβετικό 9 γύρων, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κωδικός: 118/326

Ημ/νίες: 12/06/2012 - 19/06/2012