ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ 2005 - ΑΓΟΡΙΑ -8

Ελβετικό 9 γύρων, ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Κωδικός: 104/243

Ημ/νίες: 25/06/2005 - 01/07/2005

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 10 1 17 1 9 1 15 1 2 1 7 0 3 1 8 0 4
2 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 14 1 5 1 8 ½ 7 0 1 1 16 ½ 4 1 3 1 9
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 16 0 8 1 5 1 4 1 10 1 6 1 1 0 2 1 7
4 ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 22 1 12 0 7 0 3 1 15 1 20 ½ 2 1 13 1 1
5 ΚΕΤΣΕΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 21 0 2 0 3 1 18 1 11 ½ 13 1 15 1 6 1 8
6 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ - ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0 12 1 22 1 14 1 16 1 8 0 3 1 7 0 5 1 13
7 ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 26 1 13 1 4 ½ 2 1 9 0 1 0 6 1 10 0 3
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 24 1 3 0 2 1 11 0 6 1 14 1 9 0 1 0 5
9 ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΑΝΘΙΜΟΣ 1 25 1 11 0 1 1 13 0 7 1 10 0 8 1 17 0 2
10 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1 1 23 1 19 1 24 0 3 0 9 1 16 0 7 1 14
11 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1 20 0 9 1 12 0 8 0 5 0 17 1 26 1 19 1 15
12 ΚΑΦΟΥΡΟΣ - ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 6 0 4 0 11 0 19 1 22 0 15 1 24 1 21 1 17
13 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1 15 0 7 1 20 0 9 1 23 ½ 5 1 14 0 4 0 6
14 ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2 1 21 0 6 1 22 1 19 0 8 0 13 1 18 0 10
15 ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 13 1 25 1 17 0 1 0 4 1 12 0 5 1 16 0 11
16 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 3 1 24 1 18 0 6 1 20 0 2 0 10 0 15 1 25
17 ΛΙΛΗΣ - ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 19 0 1 0 15 0 20 1 21 1 11 1 18 0 9 0 12
18 ΦΕΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1 23 0 20 0 16 0 5 1 24 1 19 0 17 0 14 1 26
19 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 17 1 26 0 10 1 12 0 14 0 18 1 23 0 11 1 24
20 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 11 1 18 0 13 1 17 0 16 0 4 0 21 1 25 1 22
21 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 0 5 0 14 0 22 1 26 0 17 1 25 1 20 0 12 1 23
22 ΤΙΛΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 4 0 6 1 21 0 14 0 12 1 23 0 25 1 26 0 20
23 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 18 0 10 ½ 26 1 25 0 13 0 22 0 19 1 24 0 21
24 ΛΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 8 0 16 1 25 0 10 0 18 1 26 0 12 0 23 0 19
25 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 9 0 15 0 24 0 23 1 26 0 21 1 22 0 20 0 16
26 ΚΑΪΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 0 7 0 19 ½ 23 0 21 0 25 0 24 0 11 0 22 0 18