ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 48916 | Fide: 25883992 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1137 5
2023B 1201 16
2023Α 1092 6
2022B 1013 14
2022A 1016 5
2021B 972 0
2021A 972 0
2020B 972 0
2020A 972 0
2019B 972 13
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -