ΣΤΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 50367, Fide: 25886444

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1346 0
2020A 1346 17
2019B 1299 29
2019A 1161 22
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -