ΣΤΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 50367 | Fide: 25886444 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1507 0
2023B 1507 9
2023Α 1548 6
2022B 1499 12
2022A 1420 30
2021B 1406 14
2021A 1346 0
2020B 1346 0
2020A 1346 17
2019B 1299 29
2019A 1161 22
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -