ΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 11/1992, ΕΣΟ: 50985 | Fide: 25896725 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1519 0
2023B 1519 0
2023Α 1519 2
2022B 1525 0
2022A 1525 4
2021B 1475 8
2021A 1470 0
2020B 1470 0
2020A 1470 10
2019B 1441 21
2019A 1368 20
2018B 1208 8
2018A 1190 10
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -