3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ -15

Ελβετικό 9 γύρων, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κωδικός: 107/132

Ημ/νίες: 27/04/2007 - 04/05/2007