ΠΡΩΤ/ΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Ελβετικό 7 γύρων, ΠΑΤΡΑ

Κωδικός: 117/70

Ημ/νίες: 01/01/2012 - 03/01/2012

  1 2 3 4 5 6 7
1 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1 6 1 5 0 2 1 3 1 8 1 9 ½ 4
2 ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 12 1 7 1 1 ½ 8 1 6 0 3 1 9
3 ΚΑΛΥΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 10 ½ 9 1 7 0 1 1 12 1 2 1 6
4 ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 16 0 8 1 18 0 6 1 7 1 12 ½ 1
5 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 15 0 1 ½ 17 0 12 1 10 1 11 1 8
6 ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 0 1 1 15 1 10 1 4 0 2 1 8 0 3
7 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 11 0 2 0 3 1 18 0 4 1 17 1 13
8 ΒΑΖΟΥΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 1 17 1 4 1 9 ½ 2 0 1 0 6 0 5
9 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1 13 ½ 3 0 8 1 17 1 14 0 1 0 2
10 ΜΠΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0 3 1 13 0 6 ½ 11 0 5 1 15 1 12
11 ΜΠΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ 0 7 1 14 0 12 ½ 10 1 17 0 5 1 16
12 ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 2 1 18 1 11 1 5 0 3 0 4 0 10
13 ΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 9 0 10 0 15 1 16 1 18 1 14 0 7
14 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 18 0 11 1 16 1 15 0 9 0 13 1 17
15 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 5 0 6 1 13 0 14 0 16 0 10 1 18
16 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 4 0 17 0 14 0 13 1 15 1 18 0 11
17 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 8 1 16 ½ 5 0 9 0 11 0 7 0 14
18 ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 14 0 12 0 4 0 7 0 13 0 16 0 15