ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΕΣΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ελβετικό 6 γύρων, ΑΘΗΝΑ

Κωδικός: 108/421

Ημ/νίες: 22/11/2007 - 01/12/2007