ΑΤ. ΠΡΩΤ/ΤΑ ΕΣΣΝΑ - ΠΡΟΚΡ. - ΠΑΓΚ. -12

Ελβετικό 7 γύρων, ΑΘΗΝΑ

Κωδικός: 115/85

Ημ/νίες: 22/12/2010 - 29/12/2010

  1 2 3 4 5 6 7
1 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 1 18 1 11 1 8 ½ 9 1 6 1 2 0 3
2 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ - ΑΡΕΤΗ 1 26 1 5 ½ 9 1 3 1 4 0 1 1 6
3 ΨΩΦΙΜΗ ΜΗΛΙΑ 1 25 1 4 ½ 6 0 2 1 21 1 10 1 1
4 ΔΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1 20 0 3 1 18 1 16 0 2 1 11 1 9
5 ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ 1 17 0 2 0 10 1 14 1 18 1 12 1 8
6 ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΚΑΝΕΛΑ 1 14 1 7 ½ 3 1 10 0 1 1 8 0 2
7 ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΦΙΟΝΑ 1 12 0 6 0 11 1 19 1 16 1 21 ½ 10
8 ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 1 24 1 23 0 1 1 15 1 9 0 6 0 5
9 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1 22 1 16 ½ 2 ½ 1 0 8 1 13 0 4
10 ΛΑΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ½ 21 1 15 1 5 0 6 1 11 0 3 ½ 7
11 ΤΣΕΡΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΑΜΑΛΙΑ 1 27 0 1 1 7 1 12 0 10 0 4 1 19
12 ΜΕΓΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ 0 7 1 21 1 22 0 11 1 17 0 5 1 15
13 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1 14 0 15 1 25 1 22 0 9 1 16
14 ΤΖΕΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 0 6 0 13 0 5 1 23 1 17 + 21
15 ΣΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΑΡΙΑ 1 19 0 10 1 13 0 8 0 20 1 18 0 12
16 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 1 28 0 9 1 23 0 4 0 7 1 22 0 13
17 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 0 5 1 24 + 28 0 21 0 12 0 14 1 23
18 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0 1 1 27 0 4 1 23 0 5 0 15 1 26
19 ΑΡΣΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 0 15 0 22 1 24 0 7 1 25 1 20 0 11
20 ΣΙΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 4 0 25 1 26 1 15 0 19 1 24
21 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ½ 10 0 12 1 25 1 17 0 3 0 7 - 14
22 ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 9 1 19 0 12 1 28 0 13 0 16 0 27
23 ΛΑΜΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΕΛΠΙΔΑ 0 8 0 16 0 18 0 14 1 25 0 17
24 ΦΙΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 8 0 17 0 19 1 27 + 28 0 26 0 20
25 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΗ 0 3 1 20 0 21 0 13 0 19 0 23
26 ΑΛΟΪΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 2 0 20 1 27 1 24 0 18
27 ΜΠΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΜΑΡΙΑ 0 11 0 18 0 24 0 26 1 22
28 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ 0 16 - 17 0 22 - 24