ΠΡΩΤ/ΜΑ ELITE ΠΑΙΔΩΝ -16 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

Ελβετικό 7 γύρων, ΠΑΤΡΑ

Κωδικός: 123/36

Ημ/νίες: 25/12/2014 - 27/12/2014

  1 2 3 4 5 6 7
1 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 14 1 20 ½ 2 1 10 ½ 3 1 4 1 8
2 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1 18 1 5 ½ 1 1 4 1 11 1 10 ½ 3
3 ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1 11 0 4 1 16 1 13 ½ 1 1 7 ½ 2
4 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 1 8 1 3 1 12 0 2 1 14 0 1 ½ 6
5 ΖΑΡΟΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 9 0 2 0 11 1 6 ½ 17 1 14 1 10
6 ΚΑΛΥΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 13 ½ 10 0 7 0 5 1 21 1 12 ½ 4
7 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 10 1 18 1 6 0 11 1 9 0 3 1 13
8 ΠΡΑΠΑ ΑΝΘΙΑ 0 4 1 21 0 18 1 16 1 13 1 11 0 1
9 ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 5 1 16 0 13 1 21 0 7 1 17 1 15
10 ΜΠΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 7 ½ 6 + 20 0 1 1 12 0 2 0 5
11 ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 3 1 5 1 7 0 2 0 8 ½ 14
12 ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 15 1 19 0 4 ½ 14 0 10 0 6 1 17
13 ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 6 1 17 1 9 0 3 0 8 1 18 0 7
14 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 1 1 15 1 19 ½ 12 0 4 0 5 ½ 11
15 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 12 0 14 0 17 1 18 1 16 1 19 0 9
16 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 17 0 9 0 3 0 8 0 15 1 21 ½ 18
17 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 16 0 13 1 15 1 19 ½ 5 0 9 0 12
18 ΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 2 0 7 1 8 0 15 1 19 0 13 ½ 16
19 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 12 0 14 0 17 0 18 0 15 1 21
20 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 21 0 1 - 10
21 ΜΠΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 8 0 9 0 6 0 16 0 19