1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑΔΟΣ"

Ελβετικό 6 γύρων, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Κωδικός: 125/224

Ημ/νίες: 22/03/2016 - 26/04/2016

  1 2 3 4 5 6
1 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 14 1 12 1 9 1 2 1 3 1 6
2 ΚΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 13 1 6 1 5 0 1 ½ 4 ½ 3
3 ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 11 ½ 4 1 16 1 9 0 1 ½ 2
4 ΑΡΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1 17 ½ 3 1 12 ½ 5 ½ 2 ½ 7
5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 7 1 14 0 2 ½ 4 ½ 8 1 13
6 ΤΟΥΝΤΑ ΝΕΦΕΛΗ 1 15 0 2 ½ 8 1 10 1 12 0 1
7 ΤΟΥΝΤΑ ΛΗΤΩ ΕΛΕΝΗ 0 5 0 10 1 11 1 16 1 9 ½ 4
8 ΒΑΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 9 1 18 ½ 6 1 13 ½ 5 ½ 10
9 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 1 8 1 16 0 1 0 3 0 7 1 17
10 ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 0 12 1 7 ½ 13 0 6 1 15 ½ 8
11 ΜΠΑΡΤΑΤΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 3 1 17 0 7 1 14 0 13 1 18
12 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 10 0 1 0 4 1 17 0 6 ½ 14
13 ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 2 1 15 ½ 10 0 8 1 11 0 5
14 ΑΡΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 1 0 5 1 18 0 11 1 16 ½ 12
15 ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 0 6 0 13 ½ 17 1 18 0 10 ½ 16
16 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 18 0 9 0 3 0 7 0 14 ½ 15
17 MUSAKU MARIA 0 4 0 11 ½ 15 0 12 1 18 0 9
18 ΠΙΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0 16 0 8 0 14 0 15 0 17 0 11