ΟΡΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Ελβετικό 7 γύρων, ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

Κωδικός: 121/28

Ημ/νίες: 25/12/2013 - 27/12/2013

  1 2 3 4 5 6 7
1 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 22 1 5 ½ 21 0 8 1 9 1 15 1 6
2 ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 30 1 23 0 3 1 13 1 7 1 8 ½ 4
3 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 17 1 6 1 2 0 4 1 5 1 14
4 ΠΟΥΝΤΖΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 1 35 1 9 1 15 1 3 ½ 10 ½ 2
5 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1 38 0 1 1 19 1 25 0 3 1 12 1 13
6 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1 42 0 3 1 35 1 23 1 12 1 10 0 1
7 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 44 1 17 1 20 0 2 1 16 1 14
8 ΜΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 19 1 13 1 12 1 1 0 2 ½ 9
9 ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 28 0 4 1 22 1 29 0 1 1 25 ½ 8
10 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 34 1 14 1 29 ½ 4 0 6 1 24
11 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 27 1 16 0 21 ½ 22 1 20 1 23
12 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 26 1 24 0 8 1 17 0 6 0 5 1 25
13 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 32 0 8 1 27 0 2 1 29 1 26 0 5
14 ΚΑΛΥΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 37 0 10 1 30 1 31 1 15 0 3 0 7
15 ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 45 1 20 0 4 1 16 0 14 0 1 1 27
16 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 33 0 11 1 37 0 15 1 31 0 7 1 19
17 ΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 3 1 42 0 7 0 12 1 37 1 33 1 31
18 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 29 1 44 1 27 0 24 1 28 1 26
19 ΖΑΡΟΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 8 1 28 0 5 1 32 ½ 20 1 22 0 16
20 ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1 31 0 15 1 26 0 7 ½ 19 0 11 1 32
21 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 40 1 25 ½ 1 1 11
22 ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1 1 38 0 9 1 33 ½ 11 0 19 1 35
23 ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 43 0 2 1 39 0 6 1 28 ½ 24 0 11
24 ΚΟΨΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 41 0 12 0 25 1 30 1 18 ½ 23 0 10
25 ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 39 0 21 1 24 0 5 + 36 0 9 0 12
26 ΖΑΡΟΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 12 0 20 1 34 1 43 0 13 0 18
27 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 11 1 33 0 13 0 18 1 42 1 39 0 15
28 ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 0 9 0 19 1 41 1 35 0 23 0 18 1 40
29 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ + 46 1 18 0 10 0 9 0 13 0 31 1 37
30 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 2 1 32 0 14 0 24 0 39 1 44 1 38
31 ΤΣΕΜΕΡΙ ΜΑΡΙΟ 0 20 1 45 1 43 0 14 0 16 1 29 0 17
32 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 13 0 30 1 42 0 19 1 38 1 40 0 20
33 ΡΟΖΟΣ ΗΛΙΑΣ 0 16 0 27 1 45 0 22 1 34 0 17 1 43
34 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 0 10 0 37 1 38 0 26 0 33 1 42 1 39
35 ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 4 1 44 0 6 0 28 ½ 40 1 43 0 22
36 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 1 40 1 37 - 25
37 ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 14 1 34 0 16 0 36 0 17 1 45 0 29
38 ΚΟΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 5 0 22 0 34 1 45 0 32 1 41 0 30
39 ΤΣΙΝΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 25 1 41 0 23 0 40 1 30 0 27 0 34
40 ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 0 21 ½ 43 0 36 1 39 ½ 35 0 32 0 28
41 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 24 0 39 0 28 0 43 + 45 0 38 1 44
42 ΚΟΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 6 0 17 0 32 1 44 0 27 0 34 ½ 45
43 ΡΟΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 0 23 ½ 40 0 31 1 41 0 26 0 35 0 33
44 ΚΟΡΔΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 7 0 35 0 18 0 42 0 30 0 41
45 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0 15 0 31 0 33 0 38 - 41 0 37 ½ 42
46 ΤΕΡΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ - 29