1ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ - 8

Ελβετικό 9 γύρων, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Κωδικός: 104/334

Ημ/νίες: 21/04/2005 - 27/04/2005