13ο ΠΑΝ. ΑΤ. ΠΡΩΤ. ΠΑΜΠΑΙΔΏΝ -8

Ελβετικό 9 γύρων, ΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

Κωδικός: 126/304

Ημ/νίες: 27/06/2016 - 11/08/2016

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 20 1 16 1 5 0 3 1 10 1 2 1 11 1 8 1 4
2 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 19 1 29 1 4 1 8 1 3 0 1 1 9 1 6 1 10
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 24 1 17 1 10 1 1 0 2 1 5 0 4 1 9 1 11
4 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1 14 1 18 0 2 1 21 0 9 1 26 1 3 1 7 0 1
5 ΣΙΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 7 1 28 0 1 1 17 1 8 0 3 0 6 1 19 1 9
6 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 12 0 8 0 29 ½ 16 1 28 1 25 1 5 0 2 1 18
7 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 5 1 32 1 16 ½ 25 1 29 0 9 1 18 0 4 1 8
8 ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 9 1 6 1 26 0 2 0 5 1 13 1 10 0 1 0 7
9 ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 8 1 12 1 11 1 13 1 4 1 7 0 2 0 3 0 5
10 ΤΣΑΒΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 15 1 22 0 3 1 19 0 1 1 21 0 8 1 14 0 2
11 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 17 1 24 0 9 1 18 1 20 1 29 0 1 1 13 0 3
12 XHUVELI RAFAEL 0 6 0 9 1 15 0 14 ½ 23 1 31 ½ 26 1 25 1 19
13 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 30 0 26 1 20 0 9 1 19 0 8 1 21 0 11 1 17
14 ΛΕΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0 4 0 27 1 31 1 12 0 21 1 20 1 29 0 10 1 23
15 ΠΑΓΓΟΣ ΒΑΪΟΣ 0 10 0 25 0 12 1 31 1 16 0 27 1 30 1 22 1 21
16 ΑΜΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 23 0 1 0 7 ½ 6 0 15 1 28 0 17 1 32 1 26
17 ΛΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 11 0 3 1 27 0 5 ½ 25 0 18 1 16 1 26 0 13
18 ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 27 0 4 ½ 25 0 11 1 30 1 17 0 7 1 29 0 6
19 ΓΙΑΛΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ 0 2 1 31 1 28 0 10 0 13 1 22 1 27 0 5 0 12
20 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 0 1 1 23 0 13 1 22 0 11 0 14 0 24 1 28 1 32
21 ΜΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 26 1 30 1 22 0 4 1 14 0 10 0 13 1 27 0 15
22 ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1 25 0 10 0 21 0 20 1 24 0 19 1 32 0 15 1 29
23 ΣΙΝΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 16 0 20 1 32 0 27 ½ 12 1 30 ½ 25 1 24 0 14
24 ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 3 0 11 ½ 30 ½ 28 0 22 1 32 1 20 0 23 1 31
25 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 22 1 15 ½ 18 ½ 7 ½ 17 0 6 ½ 23 0 12 ½ 27
26 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 21 1 13 0 8 0 29 1 27 0 4 ½ 12 0 17 0 16
27 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 18 1 14 0 17 1 23 0 26 1 15 0 19 0 21 ½ 25
28 ΣΤΥΦΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 32 0 5 0 19 ½ 24 0 6 0 16 1 31 0 20 1 30
29 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΟ 1 31 0 2 1 6 1 26 0 7 0 11 0 14 0 18 0 22
30 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 13 0 21 ½ 24 1 32 0 18 0 23 0 15 1 31 0 28
31 ΣΕΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 29 0 19 0 14 0 15 1 32 0 12 0 28 0 30 0 24
32 ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 28 0 7 0 23 0 30 0 31 0 24 0 22 0 16 0 20